Hva er coaching?  

Coaching er en prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale.

Det handler om å bringe mennesket fra nåværende tilstand til et ønsket mål. Til det livet personen egentlig vil leve, enten det er i jobb eller på det private plan.

Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, og de gode resultatene kommer i samspill mellom coach og kunde.

Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte, observere og tilpasse coachingen til kundens behov, og her er det kundens verdier, mål og interesser som står i fokus.

Ønsker du coaching/ veiledning på telefon ,ta kontakt med meg på mobil: 97596720